(latin: nobilitas) az uralkodó osztály a feudalizmus korában. A föld magántulajdonának kialakulásával keletkezett, alapját a földesúri földtulajdon képezte. Politikai és egyéb előjogokkal rendelkezett, a birtoknagyság szerint rétegződött, s az egymással létesített alá-fölé rendeltségi viszonyokból fejlődött ki a hűbériség.