középkori irat, amelyben jogokat adnak, vagy azok létezését rögzítik. Birtokosa az oklevéllel bizonyíthatja a korábban kapott birtokadományok, kiváltságok jogosságát.