a mohamedán országokban eltérő jelentéssel bíró, gyakori cím. Eredetileg a török népek nemzetségfőinek, illetve fejedelmeinek címe. A Török Birodalomban a pasák fiainak, majd a szandzsákok élén álló katonai és polgári hatalmat birtokló főtisztviselők címe. A mai török nyelvben "ur"-at jelent. Mint rangot a Török Köztársaság kikiáltása (1923) után eltörölték.