vezéri rangnak megfelelő főméltóság a Török Birodalomban. A nagyvezírnek alárendelt ruméliai beglerbéghez a birodalom európai, az anatóliai beglerbéghez a kisázsiai területek tartoztak.