a király szolgálatában álló vitézek alsóbb rétege az Árpád-kori Magyarországon. A királyi várbirtokból katonáskodásuk fejében kapott birtokukat utódaikra nem örökíthették. Személyükben szabadok voltak, adót nem fizettek. A királyi birtokok nagyarányú eladományozásával párhuzamosan helyzetük a 13. század elejétől romlott, egy részük bekerült a köznemességbe, más részük kiváltságait elveszítve beolvadt az egységesülő jobbágyságba.