a török támadások kivédésére épített várak rendszere a 16-17. századi Magyarországon. Fő feladata a határvédelem, az ellenség utánpótlásának akadályozása, a szárazföldi és vízi utak, illetve átkelőhelyek biztosítása, a környékbeli lakosság életének és vagyonának védelme. A 14. században kezdődött kiépítése a 15. század végére a déli határvidéken kettős végvári erődrendszer létrejöttét eredményezte. Az ország három részre szakadása után a hódoltsági terület határvonalán fekvő várak (Eger, Győr, Kanizsa, Várad stb.) alkották a végvár rendszert. A végvárak a 17. század végén, a török kiűzésével hadászati jelentőségüket elvesztették. A bécsi udvar - attól félve, hogy Habsburg-ellenes függetlenségi harc támaszpontjaivá válhatnak - a 18. század elején többségüket felrobbantották.