(latin) I. Mátyás király könyvtára, illetve annak fennmaradt darabjai. A 15. század második felének európai hírű könyvtára kb. 2000-2500 darabból állt, s főként antik és keresztény szerzők műveit tartalmazta. A török hódoltság idején nagy része elpusztult. Magyarországon 44, a világ többi részén ma 194 corvina található.