I. Ferenc József által az osztrák császárságnak adott "alkotmány". 1849. március 4-én a csehországi Olmützben adták ki. Az olmützi alkotmány visszavonta az 1848. áprilisi magyar törvényeket, eltörölte az 1848 előtti rendi alkotmányt, leválasztotta Magyarországról Erdélyt a Partiummal, Horvátországot és Szlavóniát, valamint Bácskát, a Temesközt és a határőrvidékeket, s elrendelte Magyarország beolvasztását az osztrák császárságba.