(latin) a magasabb rangú közhivatalnokok és a papok előtt a fascest hordozó hivatali szolga az ókori Rómában. Hatáskörükbe büntetés-végrehajtás és rendfenntartás is tartozott.