(orosz) a hivatalos görögkeleti egyház ellen fellépő vallási irányzat követői Oroszországban a 17. század közepétől. Az óhitűeknek is nevezett raszkolnyikok felléptek az államhatalom érdekeit szolgáló egyházi reformok ellen. A cári hatalom által üldözött mozgalom főként a parasztok és városi szegények között terjedt el, gyakran antifeudális vonásokkal párosulva.