(latin) az aláírt nemzetközi szerződésnek a szerződő állam törvényhozó vagy államhatalmi szerve által történő megerősítése. Általában az időbeli korlátozás nélküli, nagy jelentőségű és több oldalú szerződéseket ratifikálják.