(latin) a Habsburg-ellenes magyarországi küzdelmek vezetőinek és résztvevőinek a bécsi udvar és a hozzá hű alattvalók által használt, a kuruccal azonos tartalmú elnevezése.