Örményországban keletkezett kis-ázsiai eretnekmozgalom a 6-9. században. Tanításuk szerint a jó és a rossz a világ két teremtő őselve, s az állam és az egyház a rossz műve. Tagadták a böjtöt, az ereklyék és a szentek tiszteletét, elvetették az egyházi szertartásokat. A 9. század közepén a bizánci uralom alatt levő több Kelet-kis-ázsiai határvárosban átmenetileg a hatalmat is megszerezték. Tanaik erős hatást gyakoroltak a bogumilok nézeteire.