a Habsburg-ház, illetve a kormánypárt túlbuzgó, szolgalelkű hívének gúnyneve a 19. századi Magyarországon. Az elnevezés gróf Festetics Rudolf tiszttartójának Petsovits Istvánnak nevéből származik, aki az udvarhű konzervatív főurak szolgalelkű híveként ura birtokán vendégelte meg a kormánypárt agitátorait.