a templomnak a vallási élet szempontjából legfontosabb, megszentelt része.