természetfölötti képességekkel rendelkező személy a magyar néphitben, varázsló, aki közvetít az égi és földi világ között.